Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v elektronickém výběrovém řízení, jehož první kolo začíná dne 02. 01. 2017 v 10:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude dle Harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na adrese https://mcpraha2.proebiz.com.

Praha 2, dne: 16. 02. 2019 v 00:28
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.
Petr Verner
telefon:+420 725 015 298
email: petr.verner@cssp2.cz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Předmět

Předmětem výběrového řízení jsou tyto položky:

PořadíNázev položkyMJMnožství
001.Maso, masné výrobky - průměrné odebírané množství za období 3 měsíců
002.hovězí přední

Bližší specifikace položky:
Vykoštěné hovězí přední maso, bez kosti. Jednotlivé části zbaveny povrchového loje, zbaveno třásní masa. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované. Volně ložené.
kg35.00
003.maso hovězí zadní

Bližší specifikace položky:
Vykoštěné hovězí maso z kýty rozdělené po bláně na šály, jednotlivé části zbaveny povrchového loje. Zbaveny karabáčku, plátku z vrchního šálu, měkkých šlach a třásní masa. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované. Volně ložené. Země původu EU.
kg360.00
004.mleté maso 50 % vepřové a 50% hovězí bez přidané vody

Bližší specifikace položky:
Směs mletého masa obsahující 50% čerstvého vepřového a 50% čerstvého hovězího masa, max. obsah tuku 25%, jemně mleté max. hrubost 5 mm, nekořeněné, nesolené ani jinak upravované, volně ložené s min. trvanlivostí 2 dny.
kg360.00
005.vepřové kýta

Bližší specifikace položky:
Vykoštěná vepřová kýta bez kosti, bez kůže, začištěná od třásní, bez hlubokých zářezů do svaloviny, zbavená kloubních pouzder a krevních sraženin. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované. Volně ložené. Země původu EU.
kg145.00
006.vepřová plec

Bližší specifikace položky:
Vykoštěná vepřová plec bez kosti, bez kůže, začištěná od třásní, bez hloubkových zářezů do svaloviny, zbavená kloubních pouzder a krevních sraženin. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované. Země původu EU.
kg175.00
007.vepřová pečeně b.k.

Bližší specifikace položky:
Vykoštěná vepřová pečeně, bez kůže, začištěná od třásní, bez hloubkových zářezů do svaloviny, zbavená kloubních pouzder a krevních sraženin. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované. Země původu EU.
kg180.00
008.uzená krkovice

Bližší specifikace položky:
Tepelně opracovaná uzením. Bez kosti. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu. Země původu EU. Bez přidané vody.
kg80.00
009.špek bez kůže

Bližší specifikace položky:
Čerstvý, jemně solený, uzený, pevnější, bez kůže.
Produkt musí být čerstvý, neokoralý na povrchu. Země původu EU.
kg35.00
010.hovězí kosti na polévku

Bližší specifikace položky:
nezatuchlé,neoslizlé,čerstvé harfy z mladších hovězích kusů. Země původu EU.
kg700.00
011.kuřecí prsa chlazená

Bližší specifikace položky:
Nesolená, čerstvá, bez přidané vody, očištěná, přirozené vůně a barvy. Země původu EU.
kg190.00
012.maso krůtí/ prsa

Bližší specifikace položky:
Prsa musí být nesolená, bez přidané vody, očištěná, přirozené vůně a barvy
kg90.00
013.kuřecí stehna chlazená 230g

Bližší specifikace položky:
Stehna jsou kalibrovaná o váze 230g, musí být zbavená peří, očištěná, mražená, neokoralá na povrchu, nesolená ani jinak upravovaná. Země původu EU
kg20.00
014.kuřecí stehenní řízky

Bližší specifikace položky:
Kuřecí stehenní plátky.
Maso musí být neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované. Země původu EU.
kg100.00
015.Uzeniny chlazené - průměrné odebírané množství za období 3 měsíců
016.debrecínka vepřová

Bližší specifikace položky:
Vepřová pečeně min. 65%, pitná voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs koření. Země původu EU.
kg35.00
017.šunka vepřová

Bližší specifikace položky:
Dle přílohy vyhlášky č. 326/2001 Sb.
Uzeniny musí čerstvé, neokoralé na povrchu. Země původu EU. Obdelníkového tvaru,podíl masa min. 70%, podíl soli max 2,5%
kg90.00
018.šunkový salám

Bližší specifikace položky:
Dle přílohy vyhlášky č. 326/2001 Sb.
Uzeniny musí čerstvé, neokoralé na povrchu. Země původu EU. Podíl masa min.55%,podíl soli max 2,5%, obsah tuku do 20%
kg40.00
019.párky jemné

Bližší specifikace položky:
Dle přílohy vyhlášky č. 326/2001 Sb. Uzeniny musí čerstvé, neokoralé na povrchu. Země původu EU.obsah masa min.50%, obsah tuku do 25%,obsah soli do 2%. Střívko pružné, jemné a v chuti spíše neznatelné.
kg65.00
020.telecí párky

Bližší specifikace položky:
Uzeniny musí čerstvé, neokoralé na povrchu, průměr párku v příčném řezu min 3 cm. Země původu EU. Obsah telecího a vepřového masa min.70%, obsah tuku do 25%,obsah soli do 2%. Střívko pružné, jemné a v chuti spíše neznatelné.
kg40.00
021.Maso mražené - průměrné odebírané množství za období 3 měsíců
022.Mražená kuřecí stehna kalibrovaná 220g

Bližší specifikace položky:
Stehna jsou kalibrovaná o váze 220g, musí být zbavená peří, očištěná, mražená, neokoralá na povrchu, nesolená ani jinak upravovaná. Země původu EU
kg400.00
023.Mražená králičí stehna

Bližší specifikace položky:
Mražená králičí stehna, hmotnost 200-300g, bez poškození obalu. Maso musí být čerstvé, neokoralé na povrchu, nekřehčené, nesolené ani jinak upravované.
kg30.00


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
Nejsou definovány žádné volitelné podmínky.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Zadávací podmínky

1. CENA: Cenu uvádějte u jednotlivých položek za MJ v Kč bez DPH, včetně dopravy.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: Převodem na účet, faktura se splatností 14 dnů od data doručení.

3. DODACÍ PODMÍNKY: Požadujeme dodávky na sběrné místa:
- Jídelna, Máchova 14, Praha 2
- Jídelna Jesle, Londýnská 16, Praha 2

4. OBDOBÍ NÁKUPU: Výběrové řízení se bude pravidelně opakovat. Aktuální termíny jsou zobrazeny v Harmonogramu výzvy. Dodavatel je povinnen garantovat nabídnute ceny na období minimálně jednoho měsíce.

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK:

- Objednávky budou realizovány písemnou, nebo ústní formou, v závislosti na aktuální spotřebě, a to do následujícího pracovního dne od vystavení objednávky, předpokládáme denní závoz.

- Rozhodujícím kriteriem výběru dodavatele je nejnižší nabídnutá cena u všech položek v dané skupině. Je tedy nutné nacenit všechny položky ve skupině.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY:
- uvedené množství je pouze orientační a není garantované, objem byl stanoven na základě průměrné měsíční spotřeby v minulém roce a muže být upraven dle aktuální potřeby.

- dodavatel musí být schopen, v případě potřeby, dodat objednané zboží vakuově balené.

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- předpokladem zařazení účastníka do elektronické aukce je zaslání čestného prohlášení, že úcastník není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek dle zákona c. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, čestné prohlášení vloží úcastník jako přílohu v pruběhu kol předkládání nabídek – nevložení přílohy muže být důvodem k vyřazení z výběrového řízení.

- vyhlašovatel upozorňuje, že je na základě ustanovení §2 odst. 1 zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat informace na žádost třetí osoby.

Při každé realizované dodávce vysoutěženého sortimentu budeme ověřovat kvalitu dodaného zbožíTisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne elektronickou formou. Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Předkládání nabídek pro období 1.1. - 28.3.2017
02. 01. 2017 v 10:00 bude zpřístupněn portál pro zadávání nabídek. Po dobu 07 d. 00 hod. 00 min. mají jednotliví účastníci možnost předkládat své nabídky a případně je upravovat. Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou položky a s nejlepší nabídkou ve skupině.

Období nákupu
Od 09. 01. 2017 v 10:00 do 27. 03. 2017 v 11:00 proběhne Období nákupu, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit a probíhá objednávání dle výsledků předchozího kola.

Předkládání nabídek pro období 1.4. - 30.6.2017
27. 03. 2017 v 11:00 bude zpřístupněn portál pro zadávání nabídek. Po dobu 03 d. 23 hod. 00 min. mají jednotliví účastníci možnost předkládat své nabídky a případně je upravovat . Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou položky a s nejlepší nabídkou ve skupině.


Období nákupu
Od 31. 03. 2017 v 10:00 do 26. 06. 2017 v 10:00 proběhne Období nákupu, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit a probíhá objednávání dle výsledků předchozího kola.

Předkládání nabídek pro období 1.7. - 30.9.2017
26. 06. 2017 v 10:00 bude zpřístupněn portál pro zadávání nabídek. Po dobu 04 d. 00 hod. 00 min. mají jednotliví účastníci možnost předkládat své nabídky a případně je upravovat . Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou položky a s nejlepší nabídkou ve skupině.


Období nákupu
Od 30. 06. 2017 v 10:00 do 25. 09. 2017 v 10:00 proběhne Období nákupu, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit a probíhá objednávání dle výsledků předchozího kola.

Předkládání nabídek pro období 1.9. - 31.12.2017
25. 09. 2017 v 10:00 bude zpřístupněn portál pro zadávání nabídek. Po dobu 04 d. 00 hod. 00 min. mají jednotliví účastníci možnost předkládat své nabídky a případně je upravovat . Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou položky a s nejlepší nabídkou ve skupině.


Období nákupu
Od 29. 09. 2017 v 10:00 do 31. 12. 2017 v 09:00 proběhne Období nákupu, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit a probíhá objednávání dle výsledků předchozího kola.

----------------------------------------------------------------------------------------
Minimální krok snížení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.10 %.
(Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k aktuální ceně položky uchazeče.)

Maximální krok snížení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %.
(Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k minimální ceně položky.)

Platnost přístupových klíčů
Přístupové klíče expirují za 30 dní od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné se do eAukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v eAukci a historie eAukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení eAukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického výběrového řízení.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.
Máchova 14
120 00 Praha 2
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:
Petr Verner
telefon: +420 725 015 298
email: petr.verner@cssp2.cz


Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.
Máchova 14
120 00 Praha 2
Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Věra Urválková
telefon: +420 730 194 337
email: vera.urvalkova@cssp2.cz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Centrum sociálních služeb Praha 2, p.o.

Maso, uzeniny a masné výrobky

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA"
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO eAUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do eAukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám eAukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do eAukční síně se nedá vstoupit před začátkem eAukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo).
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

Kolo předkládání nabídek
Slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v eAukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do eAukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Kolo Období nákupu
Slouží pro kontrolou nabídek vyhlašovatelem, popř. předběžné vyhodnocení, testování vzorů apod. V tomto kole nemohou účastníci provádět žádné úpravy ani vkládat nové nabídky. Je možné využít Chatové komunikace.


Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem
V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Aukční kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny probíhajícího kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.


Tisk
Nahoru